Wednesday, 9 November 2011

Contoh RPH Bahasa Melayu Tahun 3


Mata Pelajaran            :  Bahasa Melayu
Kelas                           :  Tahun 3 Anggerik
Tarikh                          :  01/11/2011
bilangan Murid            :  15 orang
Masa                            :  10.30 – 11.00 pagi

Tajuk                           :  Kegunaan pokok kelapa.

Objektif Umum           :  Murid-murid akan dapat mengetahui kegunaan pokok kelapa kepada manusia.

Objektif khusus           :  1) Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.
   2) Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
   3) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan teks.

Pengalaman sedia ada :  Murid-murid mempunyai pengalaman tentang pokok kelapa.

Persediaan Guru          : 1) laptop dan projektor
  2) slaid gambar.Power point
Langkah
Isi pelajaran
Aktiviti
Catatan

Pendahuluan
(2 minit)

Bacaan doa

Murid membaca doa dengan bimbingan guru

Doa secara kelas


Set induksi
(3 minit)

1.      Guru menunjukkan slaid yang menunjukkan gambar berkaitan dengan pokok kelapa. 

2.      Pelajar memberi respon terhadap slaid yang ditunjukkan.

Slide menunjukkan gambar pokok kelapa

a.       Guru bertanyakan pelajar tentang  apa yang ditayangkan.Soaljawab berdasar gambar.

Langkah 1
(10 minit)

1.      Menyatakan kepentingan pokok kelapa kepada manusia

2.      Menyatakan hasil yang boleh didapati dari sepohon kelapa.

3.      Menyenaraikan sumber ekonomi kepada manusia hasil dari pokok kelapa.Tayangan  slide power point tentang perkara-perkara yang menyakiti jiran.

a.       Guru menerangkan tentang pentingnya hasil daripada pokok kelapa kepada kehidupan manusia secara umum berdasarkan kepada slide yang ditayangkan.


b.       Murid mendengar dan memberi respon keatas penerangan  guru melalui pengalaman sedia ada.
Murid mencatat nota.
Langkah 2
(5 minit)

1.      Perbincangan kumpulan.

2.      Guru memantau dan membetulkan kesalahan pelajara.       Murid akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan

b.      Perbincangan kumpulan dilakukan  untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.


Perbincangan kumpulan

Bersoal jawab

Langkah 3
(7 minit)

Pembentangan kumpulana.       Pembentangan hasil kerja kumpulan.
b.      Pelajar lain akan memberi respon dan bertanyakan soalan kepada kumpulan yang sedang  membentang.

Pembentangan kumpulan

Penutup
(3 minit)

1.      Guru membuat rumusan ke atas tajuk yang diajar.


a.       Pelajar berupaya membezakan antara ayat tunggal dan ayat majmuk.

Nilai :
Bekerjasama.No comments:

Post a Comment